1 دقیقه میانگین مدت زمان مطالعه است

آخرین مشکلی که باهاش روبرو شدم و یه مدتی وقتم رو گرفت، مشکلی با این مضمون بود که وقتی توسط تگ select در html مقدارش تو فایل ts نمیومد
نمونه کدی که استفاده کرده بودم:

<select class="form-control"
          #RoleName="ngModel"
          name="Nationality"
          id="UserInfo_Nationality"
          [ngModel]="model.roleName">
        <option value="0" selected disabled>انتخاب نقش</option>
        <option value="5">دکتر</option>
        <option value="3">پرستار</option>
        <option value="4">منشی</option>
        <option value="1">مطب</option>
</select>

به ظاهر مشکلی در کد نیست و بقیه موارد input به همین صورت درست مقداردهی میشدن
ولی این مورد که نوعش هم یک enum بود مقدار undifiend میگرفت
روش حل مشکل آسون بود و بیشتر به این دلیل بودن که روش کارکرد [ngModel] رو فراموش کرده بودم
این مورد بصورت یک طرفه کار میکنه و نمیشه باهاش مقدار رو در ui تغییر داد و در ts دریافت کرد
به همین دلیل از [(ngModel)] استفاده کردم تا بشه مقدار رو ارسال کرد

<select class="form-control"
          #RoleName="ngModel"
          name="Nationality"
          id="UserInfo_Nationality"
          [(ngModel)]="model.roleName">
        <option value="0" selected disabled>انتخاب نقش</option>
        <option value="5">دکتر</option>
        <option value="3">پرستار</option>
        <option value="4">منشی</option>
        <option value="1">مطب</option>
</select>

با این کار مشکل حل شد و مقدار متغیر به درستی ارسال شد

ارسال نظر