1 دقیقه میانگین مدت زمان مطالعه است

از ابزارهایی که برای مدیریت پروژه استفاده می‌شود، Git است که کاربردهای زیادی دارد.
در زمان‌هایی که تعداد افرادی که بر روی یک پروژه کار می‌کنند زیاد می‌شود، نیاز به مدیریت کد و کامیت‌ها بیشتر احساس می‌‍شود تا هم خوانایی کدها و هم تاریخچه تغییرات بهتر حفظ شود.

ابزارهای مختلفی برای این کار وجود دارد که در ادامه آنها را معرفی می‌کنیم.

commitlint

این ابزار برای مدیریت نام Commit ها است تا طبق یک فرمت خاص باشند تا خوانایی تاریخچه تغییرات را بهتر کند.

commit lint

بطور مثال با دستور زیر کامیت‌ها بصورت کد دوم باید باشند.

type(scope?): subject  #scope is optional; multiple scopes are supported (current delimiter options: "/", "\" and ",")
fix(server): send cors headers

از دیگر کاربردهای این ابزار می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • ایجاد خودکار ChangeLogs
  • ایجاد خودکار ورژن‌ها
  • دانستن نوع تغییرات انجام شده در کامیت
  • راه‌اندازی پابلیش خودکار با توجه به نام کامیت

husky

این ابزار برای انجام خودکار کارها پس از هر کامیت است.
بطور مثال توسط آن می‌توانید دستور اجرا تست را بعد از هر کامیت اجرا کنید.

husky

روش کار نیز بصورت زیر است:

npx husky add .husky/pre-commit "npm test"
git add .husky/pre-commit
git commit -m "Keep calm and commit"

# `npm test` will run every time you commit

prettier

این ابزار برای مرتب سازی کدها بصورت خودکار است که از زبان‌های مختلف برنامه نویسی پشتیبانی می‌کند.
بطور مثال فرض کنید در شرکت شما افراد از IDE های مختلف استفاده می‌کنند که کدها را به روش‌های مختلف مرتب می‌کند.
توسط این ابزار و ابزار بالا می‌توانید قبل از هر کامیت کدها را طبق یک استاندارد مرتب کنید.

prettier

npm install --save-dev --save-exact prettier
npx prettier --write .

dotnet format

این ابزار شبیه ابزار بالا برای زبان .net است.

format

dotnet tool install -g dotnet-format
dotnet format whitespace
dotnet format style
dotnet format analyzers

eslint

این ابزار نیز برای بررسی ساختار در زبان JavaScript است.

eslint

npm install eslint --save-dev