1 دقیقه میانگین مدت زمان مطالعه است

بهینه‌سازی دیتابیس و کوئری‌ها یکی از موارد مهم در دیتابیس است تا بتوان از منابع موجود بصورت بهینه استفاده کرد.
یکی از روش‌ها برای دانستن کوئری‌های زمان‌بر برای بهینه‌سازی، اجرا کردن کوئری زیر در دیتابیس است که اطلاعات کوئری‌های در حال انجام را نشان می‌دهد.
توسط این کوئری شما می‌توانید کوئری‌هایی که زمان زیادی برای اجرا می‌برند را شناسایی کنید.

SELECT DISTINCT TOP 10 t.TEXT                                  QueryName,
            s.execution_count                           AS ExecutionCount,
            s.max_elapsed_time                           AS MaxElapsedTime,
            ISNULL(s.total_elapsed_time / s.execution_count, 0)          AS AvgElapsedTime,
            s.creation_time                            AS LogCreatedOn,
            ISNULL(s.execution_count / DATEDIFF(S, s.creation_time, GETDATE()), 0) AS FrequencyPerSec
FROM sys.dm_exec_query_stats s
     CROSS APPLY sys.dm_exec_sql_text(s.sql_handle) t
ORDER BY s.max_elapsed_time DESC

روش دیگر استفاده از Active Monitor در خود SQL Server Management Studio است.
برای دسترسی به آن کافی است بر روی دیتابیس خود راست کلیک کنید و آن را انتخاب کند.

mhkarami97

ابزار دیگر برای مانیتور، Query Store است که تاریخچه کوئری‌ها را نگهداری می‌کند.
برای فعال سازی این ابزار کافی است بر روی دیتابیس خود راست کلیک کنید و بر روی Properties کلیک کنید و سپس به بخش Query Store بروید.
سپس در این قسمت مقدار Operation Mode (Requested) را بر روی آیتمی که می‌خواهید قرار دهید.

mhkarami97

mhkarami97

تگ ها: , ,

دسته بندی ها:

به روز شده در: