1 دقیقه میانگین مدت زمان مطالعه است

با نرم‌افزار زیر می‌توانید جزئیات را مشاهده کنید. برای پیدا کردن Domain هم به بخش زیر بروید و بخش Full device name را مشاهده کنید.البته دقت کنید که بخش Device Name را باید از آن کم کنید و فقط Domain را از بخش گفته شده بردارید.

Setting => System => About

adexplorer

برای داشتن دسترسی بیشتر ابتدا نیاز است ابزارهای مدیریت active directory را بر روی سیستم خود نصب کنید. این ماژول‌ها بصورت پیش‌فرض در Windows Server فعال هستند اما بر روی ویندوز شخصی وجود ندارند و باید نصب شوند.

remote-server-administration-tools

ابتدا به بخش زیر بروید:

Setting => Apps => Optional Features => Add

سپس این مورد را جستجو و نصب کنید:

Remote Server Administration Tools (RSAT)

بعد از نصب PowerShell را بصورت Admin باز کنید و خط زیر را در آن وارد کنید:

import-module ActiveDirectory

اکنون توسط دستور‌های مختلف می‌توانید اطلاعات مورد نظر خود را درآورید.

active-directory

بطور مثال می‌توانید از کوئری زیر برای بدست آوردن اطلاعات تمام کاربران استفاده کنید.

Get-ADUser -Filter 'SamAccountName -like "."' -Properties telephoneNumber,mobile,MobilePhone | Format-Table Name,SamAccountName,UserPrincipalName,telephoneNumber,mobile,MobilePhone -A

دقت کنید در Active Directory می‌توان مقادیر دلخواه تعریف کرد که بصورت پیش‌فرض اطلاعات آنها در کوئری نشان داده نمی‌شود و اگر مقادیر آنها را هم می‌خواهید باید شبیه کوئری بالا بصورت -Properties telephoneNumber آنها را وارد کنید و سپس بعد از | تا نشان داده شوند.

get-ADUser