1 دقیقه میانگین مدت زمان مطالعه است

بصورت پیش‌فرض در حالت AutoComplete نرم افزار DataGrip اسکیما جدول مورد نظر اضافه نمی‌شود و در صورت زدن کلید Tab فقط جدول مورد نظر اضافه می‌شود.

SELECT *
FROM Request

در صورتی که چند Schema مختلف در دیتابیس خود داشته باشید این روش باعث مشکل می‌شود و شما مجبور هستید اسکیما را دستی وارد کنید.
برای حل این مشکل می‌توانید به بخش Setting بروید و شبیه به عکس زیر از بخش Editor > General > Code Completion و سپس بخش Qualify object with از DropDown مورد نظر گزینه Always را انتخاب کنید.
با این کار کوئری شبیه به صورت زیر به شما نشان داده می‌شود:

SELECT *
FROM [mySchema].Request R

mhkarami97