2 دقیقه میانگین مدت زمان مطالعه است

در یکی از پروژه هایی که با فریم ورک Vuejs در حال نوشتن بودم و نیاز بود تا یک تم html به vue تبدیل شود، نیاز داشتم تا فایل های js قالب رو داخل پروژه استفاده کنم
اولین راهی که به ذهنم رسید، نصب کردن هر کدوم از فایهای js توسط npm بود، اما مشکلی که بود، این بود که تموم فایل ها کتابخونه نبودن و طراح قالب بعضی هاش رو نوشته بود
دومین راه که به ذهنم رسید اضافه کردن فایل ها به قسمت public/index.html بود. بصورت زیر:

<!DOCTYPE html>
<html lang="">
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1.0">
 </head>
 <body>
  <noscript>
   <strong>We're sorry but <%= htmlWebpackPlugin.options.title %> doesn't work properly without JavaScript enabled. Please enable it to continue.</strong>
  </noscript>
  <div id="app"></div>
  <script src="/js/myfile.js"></script>
 </body>
</html>

اولین مشکل شناخته نشدن فایل و خطا 404 فایل js در نسخه دولوپ و بعدش پابلیش شده بود
ابتدا توسط webpack کانفیگ زیر رو به vue.config.js اضافه کردم

  configureWebpack: {
  plugins: [
   new CopyPlugin({
    patterns: [
     {from: 'src/assets/js', to: 'js'}
    ],
   }),
  ]
 }

البته بجای کار بالا بصورت دستی هم میشد کل فولدر js رو داخل پوشه public قرار داد اما این کار بنظرم بهتر بود
برای حل مشکل بعدی اون / رو از اول آدرس پاک کردم تا در نسخه پابلیش شده که در یه base address دیگه بود هم حل بشه

  <script src="js/myfile.js"></script>

بعد انجام کارها فایل های js به درستی شناخته میشدن ولی با یه مشکل جدید روبرو شدم
چون بعضی از توابع فایل های js نیاز داشتن تا سایت کامل لود بشه و بعد روی قالب اعمال بشن، مشکل بهم ریختن قالب رو داشتم و بعضی قسمت ها بدرستی کار نمیکردن
شبیه این مشکل رو قبلا داخل انگولار هم داشتم، با کمی جستجو هم به نتیجه زیر رسیدم
باید با یه روشی فایل های js رو بعد از کامل لود شدن صفحه فراخونی میکردم و چون داخل قالب اصلی در آخرین قسمت body بودن، تو این قسمت هم باید آخرین قسمت باشن
برای این کار در کامپوننت بیس تابع جدید زیر رو نوشتم:

 export default {
 components: {
  "menu-component": Menu,
  "search-component": Search,
  "nav-component": Topnav,
  "footer-component": Footer
 },
 methods: {
  addJs(address) {
   let externalScript = document.createElement('script');
   externalScript.src = address;
   document.body.appendChild(externalScript);
  }
 },
 mounted() {
  let items = [
   "js/jquery.min.js",
   "js/Bootstrap/bootstrap.bundle.min.js",
   "js/js-plugins/navigation.min.js",
   "js/js-plugins/material.min.js",
   "js/js-plugins/swiper.min.js",
   "js/js-plugins/smooth-scroll.min.js",
   "js/js-plugins/jquery.matchHeight.min.js",
   "js/main.js",
   "js/svg-loader.js"
  ];
  for (const i of items) {
   if (document.getElementById(i) != null) {
    document.getElementById(i).remove();
   }
   this.addJs(i);
  }
 },
};

در کد بالا تابع mounted برای خود vue هست و تابع addJs هم برای اضافه کردن اسکریپت ها به صفحه
تفاوت mounted و created

در تابع addJs هم توسط document.body گفته شده که آیتم مورد نظر به قسمت body اضافه بشه
قبل از نوشتن متود بالا کد رو بصورت زیر نوشته بودم که باعث اشتباه میشد:

 export default {
 components: {
  "menu-component": Menu,
  "search-component": Search,
  "nav-component": Topnav,
  "footer-component": Footer
 },
 mounted() {
  let externalScript = document.createElement('script');   
   document.body.appendChild(externalScript);
   
   externalScript.src = "js/jquery.min.js";
   document.body.appendChild(externalScript);
   
   externalScript.src = "js/js-plugins/navigation.min.js";
   document.body.appendChild(externalScript);
 },
};

در کد بالا فقط آخرین js اضافه میشد که اشتباه بود، پس کد رو بصورت کد قسمت قبل تغییر دادم.
با انجام کارهای گفته شده پروژه به درستی کار کرد و ظاهر هم به هم نریخت