1 دقیقه میانگین مدت زمان مطالعه است

یکی از تغییراتی که در ویندوز 10 ایجاد شد، معرفی استفاده از Fluent design بود که ظاهر ویندوز را نسبت به نسخه های قبلی تغییر زیادی داد.
بیشتر نرم افزارهای منتشر شده نیز کمکم با این ظاهر طراحی میشوند.
دو عدد از نرم افزار های کاربردی که خود ویندوز نیز آنها را دارد اما هنوز از ظاهر قبلی خود استفاده میکنند، Notepad و Consolte میباشد.

این دو نرم افزار با ظاهر جدید نیز طراحی شده اند که در این مطلب آنها را معرفی میکنیم.
اولین نرم افزار Terminal میباشد که جایگزین Console خود ویندوز شده است. این اپ را میتوانید از لینک زیر دانلود کنید:

github
windows store

نرم افزار دوم Notepads میباشد که جایگزین Notepad ویندوز شده است:

github
windows store