1 دقیقه میانگین مدت زمان مطالعه است

یکی از سریعترین کتاب‌خانه ها برای Serializer Json کتابخانه‌ای به اسم Utf8Json است که البته ورژن جدیدتر آن MessagePack است که جایگزین قبلی شده است.
طبق تست‌های واقعی با ریت پیام بالا در محیط عملیاتی کتابخانه newtonsoft نسبت به کتابخانه معرفی شده بسیار کند است که در پیام با تعداد بالا بسیار تاثیرگذار است.
بطور مثال ایجنتی که پیام‌ها را از صف برمی‌دارد و آنها را از حالت json به object تبدیل می‌کند توسط کتابخانه newtonsoft تقریبا 2 میلی‌ثانیه طول می‌کشد در حالیکه با کتابخانه MessagePack زمان آن به 1 میکرو‌ثانیه کاهش پیدا می‌کند.

var bytes = MessagePackSerializer.Serialize(mc);
var mc2 = MessagePackSerializer.Deserialize<MyClass>(bytes);

var json = MessagePackSerializer.ConvertToJson(bytes);
Console.WriteLine(json);

Utf8Json

MessagePack