1 دقیقه میانگین مدت زمان مطالعه است

اسکیما در دیتابیس ها یک شی دربرگیرنده دیگر شیء ها است که بیشتر برای مرتب سازی جداول و دیگر اشیا استفاده می‌شود.
گاهی مواقع نیاز دارید تا اسکیما جدولی را که از قبل ساخته شده است به یک اسکیما جدید تغییر بدهید.
برای اینکار در SQL Server Management قابلیتی در نظر گرفته نشده است و نیاز به زدن کوئری دیتابیس می‌باشد.
برای این منظور کافی است دستور زیر را اجرا کنید:

ALTER SCHEMA myNewSchema
TRANSFER dbo.MyTable

در دستور بالا myNewSchema نام اسکیما جدید شما و dbo.MyTable نیز شیء مورد نظر به همراه اسکیما آن است که می‌خواهید تغییر بدهید.