1 دقیقه میانگین مدت زمان مطالعه است

یکی از پارامترها که شاید بیشتر مواقع به آن دقت نکرد باشید، ANSI_NULLS است.
بیشتر مواقع که یک کوئری را بصورت خودکار توسط ابزارها می‌سازید مقدار آن و همچنین مقدار QUOTED_IDENTIFIER برابر با ON می‌شود.
اگر مقدار آنها را OFF کنید ممکن است با مشکلاتی در اجرا کوئری‌ها مواجه شوید.

SET ANSI_NULLS ON

SET QUOTED_IDENTIFIER ON

در واقع متغیر گفته شده چگونگی برخورد با = / <> را تغییر می‌دهد که بصورت خلاصه در جدول زیر آمده است:

Boolean Expression SET ANSI_NULLS ON SET ANSI_NULLS OFF
NULL = NULL UNKNOWN TRUE
1 = NULL UNKNOWN FALSE
NULL <> NULL UNKNOWN FALSE
1 <> NULL UNKNOWN TRUE
NULL > NULL UNKNOWN UNKNOWN
1 > NULL UNKNOWN UNKNOWN
NULL IS NULL TRUE TRUE
1 IS NULL FALSE FALSE
NULL IS NOT NULL FALSE FALSE
1 IS NOT NULL TRUE TRUE

مقدار متغیر دوم هم چگونگی برخورد با ` “” ` و ` ‘’ ` را مشخص می‌کند

set-ansi-nulls

set-quoted-identifier

تگ ها: ,

دسته بندی ها:

به روز شده در: