1 دقیقه میانگین مدت زمان مطالعه است

آخرین بار که از طریق نرم افزار EaseUS Partition Master حجم درایو C را افزایش دادم، پس از ریست سیستم یک درایو جدید با نام Z هم به سیستم اضافه شده بود که امکان ورود به آن وجود نداشت و همچنین در Disk Management هم نشان داده نمی‌شد.
پس از کمی جستجو به راه حل زیر رسیدم که توسط آن می‌شد این درایو را پنهان کرد.
دلیل نشان داده شدن این درایو هم ظاهرا باگی در سیستم عامل است. در هر حال با کدهای زیر می‌توانید این درایو که حجم کمی هم دارد و فرمت آن FAT32 است را پنهان کنید.

ابتدا CMD را بصورت Admin باز کنید و سپس دستور اول را وارد کنید.
سپس دستور دوم را بزنید تا لیست درایوها نمایش داده شود.
سپس عدد درایو مورد نظر را جایگزین n در دستور سوم کنید و آن را وارد کنید.
اکنون با دستور چهارم و وارد کردن نام درایو که در اینجا z است می‌توانید نام آن را پاک کنید تا دیگر نشان داده نشود.

diskpart

list volume

select volume n

remove letter=z

exit